ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕКСПЕРТИЗАТА НА ЗВЕНАТА НА БАН

ПАРТНЬОРСТВО И ПОДКРЕПА ЗА НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Платформата има за цел да представи актуална информация за
експертизата на звената на Българската академия и възможностите, които
предлагат за решаване на научни, технологични и иновативни решения,
предлага контакт и възможност за заявяване на интерес/предложение от
фирми и други организации за съвместни разработки и/или решаване на
технологични задачи, и/или експертна консултация или услуга.

Инфраструктура

Центрове за върхови постижения

Центрове за компетентност

Разпределени инфраструктури

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

Ако желаете да попълните запитването оф-лайн , може да изтеглите формата тук.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА

ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

НАУЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ

РАЗРАБОТКИ ПО ЗАЯВКА НА БИЗНЕСА

ЛИЦЕНЗИОННИ ДОГОВОРИ

През есента стартира SCIEX – програма за командироване на български изследователи в Швейцария

Тази есен ще отвори кандидатстването по процедурата SCIEX – един от трите компонента на Швейцарско-българската програма за научни изследвания и част от Втория швейцарски принос

Четвъртото издание на форума „Наука за бизнес“ беше проведено на 11 юни 2024 г.

Единният център за иновации на БАН, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организираха форума „Наука за бизнес“. Тазгодишното издание