ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕКСПЕРТИЗАТА НА ЗВЕНАТА НА БАН

ПАРТНЬОРСТВО И ПОДКРЕПА ЗА НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Платформата има за цел да представи актуална информация за
експертизата на звената на Българската академия и възможностите, които
предлагат за решаване на научни, технологични и иновативни решения,
предлага контакт и възможност за заявяване на интерес/предложение от
фирми и други организации за съвместни разработки и/или решаване на
технологични задачи, и/или експертна консултация или услуга.

Инфраструктура

Центрове за върхови постижения

Центрове за компетентност

Разпределени инфраструктури

РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

Ако желаете да попълните запитването оф-лайн , може да изтеглите формата тук.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА

ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

НАУЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ

РАЗРАБОТКИ ПО ЗАЯВКА НА БИЗНЕСА

ЛИЦЕНЗИОННИ ДОГОВОРИ

Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Имаме

Екипът на СНД-БАН организира информацинен ден за процедура BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационна кампания за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите – специализирано „обслужване на едно гише“, предоставящо цялостен преглед