Програми и конкурси за финансиране на научни изследвания

Платформата има за цел да представи актуална информация за отворени конкурси за финансиране на проектни предложения за научни изследвания или за дейности, свързани с разпространение на знания. Конкурсите са както по национални, така и по европейски и  международни програми.

Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Имаме

Екипът на СНД-БАН организира информацинен ден за процедура BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационна кампания за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите – специализирано „обслужване на едно гише“, предоставящо цялостен преглед

НОВИНИ