Програми и конкурси за финансиране на научни изследвания

Платформата има за цел да представи актуална информация за отворени конкурси за финансиране на проектни предложения за научни изследвания или за дейности, свързани с разпространение на знания. Конкурсите са както по национални, така и по европейски и  международни програми.

През есента стартира SCIEX – програма за командироване на български изследователи в Швейцария

Тази есен ще отвори кандидатстването по процедурата SCIEX – един от трите компонента на Швейцарско-българската програма за научни изследвания и част от Втория швейцарски принос

Четвъртото издание на форума „Наука за бизнес“ беше проведено на 11 юни 2024 г.

Единният център за иновации на БАН, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организираха форума „Наука за бизнес“. Тазгодишното издание

НОВИНИ