РЕГИСТЪР НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БАН

Платформата има за цел да представи актуална информация за обектите на интелектуална собственост на Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена.

СЕЛЕКЦИОНЕРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Екипът на СНД-БАН организира информацинен ден за процедура BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационна кампания за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.012 Финансиране на

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите – специализирано „обслужване на

НОВИНИ

Полезни връзки