ВИРТУАЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

МАТЕРИАЛИ

ТЕХНОЛОГИИ

УСТРОЙСТВА

БАЗА ДАННИ

За нас

Виртуалният демонстрационен център служи като важен инструмент за популяризиране на разработките на научните звена в Българската академия на науките чрез показване на осезаеми примери и демонстриране на разнообразието от експертиза и новостта на резултатите от научните изследвания.

Платформата има за цел да представи най-новите разработки на студенти, изследователи, професионалисти и представители на бизнеса, да повиши интереса на обществото към науката и да предизвика желаните реакции от ключови заинтересовани страни.

Ролята на виртуалния център е да демонстрира нови материали и технологии, устройства и бази данни и да ви свърже с експертизата и продукта, от който се нуждаете. Сега можете да направите всичко дистанционно.

През есента стартира SCIEX – програма за командироване на български изследователи в Швейцария

Тази есен ще отвори кандидатстването по процедурата SCIEX – един от трите компонента на Швейцарско-българската програма за научни изследвания и част от Втория швейцарски принос

Четвъртото издание на форума „Наука за бизнес“ беше проведено на 11 юни 2024 г.

Единният център за иновации на БАН, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организираха форума „Наука за бизнес“. Тазгодишното издание

НОВИНИ