ВИРТУАЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

МАТЕРИАЛИ

ТЕХНОЛОГИИ

УСТРОЙСТВА

БАЗА ДАННИ

За нас

Виртуалният демонстрационен център служи като важен инструмент за популяризиране на разработките на научните звена в Българската академия на науките чрез показване на осезаеми примери и демонстриране на разнообразието от експертиза и новостта на резултатите от научните изследвания.

Платформата има за цел да представи най-новите разработки на студенти, изследователи, професионалисти и представители на бизнеса, да повиши интереса на обществото към науката и да предизвика желаните реакции от ключови заинтересовани страни.

Ролята на виртуалния център е да демонстрира нови материали и технологии, устройства и бази данни и да ви свърже с експертизата и продукта, от който се нуждаете. Сега можете да направите всичко дистанционно.

Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Имаме

Екипът на СНД-БАН организира информацинен ден за процедура BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии

Екипът на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) организира информационна кампания за процедура за подбор на предложения BG-RRP-2.012 Финансиране на докторантури в областта на зелените

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите

Европейската комисия стартира своята нова платформа за европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите – специализирано „обслужване на едно гише“, предоставящо цялостен преглед

НОВИНИ