МЕНЮ

Виртуален Инкубатор за Разработване и Развитие на

Иновации

За Нас

Виртуалният инкубатор предлага пространство за интегриране на ресурси и подпомагане на новаторски групи на БАН и посетители на портала, които са насочили своята дейност към разработване и развитие на иновации (вкл. отворени иновации), имат необходимост от подкрепа за генерирането на бизнес идеи, разработването и комерсиализирането на нови технологии и иновации, както и въвеждането на нови
научни и технологични продукти на пазара.

Мисия

Смисъл на съществуване

Визия

Хоризонти на дейността

Цели

Стратегически и оперативни

Добра воля

Социална отговорност и обществен ангажимент

Полезна Информация

Виртуален Демонстрационен Център

Платформата има за цел да представи най-новите разработки на студенти, изследователи, професионалисти и представители на бизнеса...
Научи повече

Регистър на Интелектуалната Собственост

Платформата има за цел да представи актуална информация за обектите на интелектуална собственост на Българската академия на науките ....
Научи повече

Партьорство и Подкрепа за Намиране на Решения

Платформата има за цел да представи актуална информация за експертизата на звената на Българската академия и възможностите, които предлагат за...
Научи повече

Програми и Конкурси за Финансиране на Научни Изследвания

Платформата има за цел да представи актуална информация за отворени конкурси за финансиране на проектни предложения за научни изследвания...
Научи повече
0
Посетители
0
Запитвания
0
Регистрации